درباره روستای سوستان

طرح هادی روستای سوستان

مرحله اول : مطالعات پایه و تشخیص وضعیت موجود

پیشینه و زمینه

- بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن :

طبق تقسیمت کشوری ، روستای سوستان یکی از روستاهای دهستان لیل از بخش مرکزی شهرستان لاهیجان می باشد . این روستا از سمت شمال به محدوده شهر لاهیجان ، از جهت شرق به روستاهای کتشال و بنگ بر ، از سمت سمت جنوب به روستای بنگبر و از جهت غرب به روستای کوه بنه محدود می گردد.

موقعیت جغرافیایی این روستا 49 درجه و 51 دقیقه طول و 36 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی می باشد.

فاصله این روستا نسبت به مرکز دهستان (روستای سطل سر) 11 کیلیومتر ، نسبت به مرکز بخش و شهرستان (شهر لاهیجان) 5/0 کیلومتر و نسبت به مرکز استان (شهر رشت) 5/45 کیلومتر است.

روستای سوستان از لحاظ قدمت تاریخی بدینگونه تعریف شده :

سیستان : این دره که پیشتر سوستان خوانده می شده ، جزء بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است . این آبادی که نامش ترکیبی از دو واژه ((سی ستان = سوستان)) است ، منطقه ای است کوهستانی که به مناسبت خوبی هواه تفریگاه خانهای لاهیجان بود که در آنجا باغ و منازل و خانه های منسب بوجود آورده بودند . در گیلیکی ((سی)) با معنی ((کوه سنگ)) آمده است.

آثار تاریخی آن عبارتند از بقعه میرمظفر و عمارت و باغ حاجی امین الدیوان .

و در جای دیگر آمده است :

سوستان : در پای کوههای مجاور لاهیجان و نزدیک نمکایه و کوبجار قرار دارد . حاجی امین الدیوان در دامنه کوههای آنجا کاخی دارد که درختان نارنج آن بزرگ نیست . این در ختان از یخ بندان آسیب می بینند . در سال 1328 هجری (1910) میلادی مجدداً در آنجا شروع به کاشت نهال نموده اند.

 

 

- معرفی و اولویت بندی پروژه های عمرانی مورد نیاز روستا که به وسیله طرح هادی قابل رفع می باشند :

یک سری از پروزه های عمرانی روستا توسط بنیاد مسکن و دهیاریها و یک سری از طریق پیش ینی و مکانیابی در طرح هادی روستا توسط سایر سازمانها اجرایی قابل اجرا خواهد بود.

آنچه که طبق پیش بینی طرح هادی روستایی توسط بنیاد مسکن و دهیاری در اولویت اجرایی قرار دارد اجرای معابر ارتباطی همچنین اصلاح و بهسازی آنها می باشد.

اما سایر پروژهای عمرانی اولویت دار که توسط دیگر سازمانهای اجرایی باید مورد اجرا درآیند طبق اهمیت عبارتند از ایجاد تاسیسات آب آشامیدینی بهداشتی ، ایجاد پاسگاه و پایگاه مقاومت ، ایجاد واحد آموزشی در مقطع دبیرستان و بهسازی مدارس موجود و ایجاد پارک و فضای سبز در سطح روستا می باشد.

- تعداد و بعد خانوار :

براساس سرشماری سالهای 45 ، 55 ، 65 ، 75 تعداد خانوار روستای مورد مطالعه به ترتیب 311 ، 371 ، 791 ، 1009 خانوار بوده است.

بعد خانوار با توجه به تعداد جمعیت و خانوار طی سالهای مذکور به ترتیب 5/5 ، 4/5 ، 8/4 و 1/4 نفر بدیت آمده است . با توجه به اینکه بعد خانوار در این روستا از سال 45 تا 75 کاهش یافته و این روند در اغلب مناطق روستایی استان گیلان نیز صورت گرفته ، بنابراین نشان می دهد که خانوارهای گسترده در حال تبدیل شدن به خانوارهای هسته ای می باشند. (جدول شماره 21)

براساس آمار اخذ شده از خانه بهداشت روستای سوستان در سال 1384 تعداد خانوار روستا به 998 خانوار تغییریافته است . (جدول شماره 22)

جدول شماره 21 : تعداد جمعیت ، خانوار و بعد خانوار روستای

سوستان ، سالهای 75 – 1345

سال

تعداد جمعیت

تعداد خانوار

بعد خانوار

1345

1722

311

5/5

1355

2008

371

4/5

1365

3817

791

8/4

1375

4113

1009

1/4

ماخذ : مرکز آمار ایران –سرشماری 75 – 45 شهرستان لاهیجان

 

جدول شماره 22 : تعداد جمعیت ، خانوار و بعد خانوار روستای

سوستان ، سالهای 84 – 1383

سال

تعداد جمعیت

تعداد خانوار

بعد خانوار

1383

3867

976

4

1384

3902

998

9/3

ماخذ: خانه بهداشت روستا سوستان

-بررسی و شناخت کیفیت ابنیه روستا شامل تعیین نسبت ساختمانهای غیرقابل سکونت روستا (مخروبه) ، مرمتی و نوساز ، تعیین نوع مصالح بکار رفته در ساختمانهای موجود در روستا (بادوام و نبمه بادوام و کم دوام) :

بررسیهای میدانی در گستره روستای سوستان در خصوص شناخت وضعیت کیفیت ابنیه ساخته شده روستا تحت عنوان واحدهای تخربیب ، مرمتی ، نوساز و تاریخی نشان می دهد که 25/4 درصد از ساختمانهای سطح روستا تخریبی ، 49/85 درصد مرمتی و 26/10 درصد نوساز است و توسعه واحدهای مسکونی جدید در جهت و مکان خاصی نبوده بلکه به صورت پراکنده در سطح روستا ایجاد شده اند.

مصالح ساختمانی بکار برده شده در روستای مورد نظر هم در دو تیپ ساختمانها با مصالحی قدیمی و جدید قال بررسی هستند .

در ساختمانها قدیمی عمدتاً از مصالحی همچون چوب ، گل و الیاف گیاهی استفاده شد است . در این ساختمانها الیاف گیاهی خصوصاً سافه های یرنج عناصر اصلی تشکیل دهنده پوشش سقفها هستند . سقف ها بدلیل تداوم بارندگی بصورت 4 شیب ساخته شده اند . سقف شیب دار دفع آب باران را سهل می کند و معمولاً در یک یا دو جناح ساختمان که رو به باد قرار دارند تا پایین ادامه یافته اند. سقفهای شیب دار بر روی سازه ای مرکب از تیر و ستونهای چوبی قرار گرفته اند . فاصله کم ستونها از یکدیگر و استفاده از سازه چوبی بصورت تیر و ستون ، تناسب ویژه ای به این معماری بخشیده است . در پی این ساختمانها از چوب ، خاک ، گل و سنگ بصورت کوبیده شده استفاده کرده اند و بر روی آنها برای کرسی چینی از الوارهای چوبی بصورت رینگ و بعد از آن از سیستم زگال و زگمه جهت ساخت دیوارها با درب و پنجره چوبی استفاده شده است . مشکل مصالح قدیمی تنها در پایین بودن مقاومت آنها در مقابل حوادث طبیعی خصوصاً زلزله می باشد . امام در ساختمانهای جدید تحولی در نوع مصالح ایجاد شده به نحوی که مصالح قدیمی جای خود را به مصالح جدید مانند : آجر ، تیرچه بلوک ، آهن ، سیمان ، شن ، گچ ،ماسه ، حلب و ایرانیت داده اند . این مصالح در ساخت و سازها نسبت به مصالح قدیمی بسیار پرهزینه تر می باشند.

قابل توجه اینکه در سالهای اخیر با ارائه وامهای بهسازی روستایی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحولی در ساخت و سازهای روستا صورت گرفته و اکثراً با نظارت کارشناسی و اصول فنی و مهندسی ساخته می شود.

-تعیین تعداد واحدهای مسکونی و ابعاد قطعات مسکونی براساس اطلاعات موجود :

بر پایه آخرین اطلاعات حاصل از برداشتهای میدانی در سطح روستای سوستان حدود 617 واحد مسکونی استقرار دارد . البته قابل توجه اینکه در میان واحد های فوق تعدادی واحد مسکونی تخریبی وجود داشته همچنین برخی از واحدها مسکونی رها شده و ساکنین آن به نقاط دیگر مهاجرت نموده اند.

در ارتباط با ابعاد قطعات مسکونی ، می توان اینطور بیان نمود که متوسط قطعات مسکونی در سطح روستا حدود 500 مترمربع می باشد.

-شبکه معابر اصلی درجه یک (محور بین روستایی)

جاده لاهیجان به زمیدان که از بافت مرکزی روستای مورد مطالعه با جهتی شمالغربی – جنوبشرقی می گذرد ، بعنوان راه اصلی درجه یک روستا محسوب می گردد . طول این جاده 3250 متر و عرض آسفالته آن 6 متر می باشد . شیب عمومی این محور از جهت جنوبشرقی –شمالغربی تبعیت می نماید . این راه علاوه بر اینکه نقش عملکرد عبوری دارد پخش کننده ترافیک محلی روستا نیز محسوب گردیده و برخی از راه های داخل بافت نیز از این جاده منشعب می شوند.

-شبکه معابر فرعی درجه یک :

شبکه معابر فرعی درجه دو غالباً مجتمعهای مسکونی را به جاده اصلی و همچنینی به انواع خدمات سطح روستا متصل می نمایند . این معابر از پوشش خاکی و شنی برخوردار بوده و طول مجموع آنها در سطح روستا حدوداً 4120 مترو عرض آنها کمتر از 5 متر است.

-شبکه معابر فرعی درجه دو :

این راهها عمدتاً شبکه های دسترسی را به معابر سطح بالاتر متصل می نمایند . طول مجموع این راهها در سطح روستا حدوداً 3260 متر و عرض آن کمتر از 50 متر است.

-شبکه های دسترسی روستایی :

دسترسی واحد های مسکونی به معابر فرعی و اصلی از طریق محورهای دسترسی روستایی صورت می گیرد.


تقویم

«    فروردین 1398    »
شیدسچپج
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

نظر سنجی

نـظـر شما در مورد سـایـت دهیاری روستای سوستان چیست ؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

آمار سایت


آمار بازدید
بازدید امروز: 16
بازدید دیروز: 10
بازدید هفته:155
بازدید ماهانه:48
بازدید سالانه:48
بازدید کل:35739
بیشترین بازدید:1328

آخرین اخبار

اوقات شرعی